ट्युटोरियल

ट्युटोरियल

Top 25 Most Useful MS-Word Keyboard Shortcuts

२५ महत्वपुर्ण MS-WORD किबोर्ड सर्टकटहरु

हामी दैनिक जस्तो विभिन्न  कामको लागी WORD DOCUMENT प्रयोग गरिरहेको हुन्छौ चाहे त्यो  स्कुलमा साना साना ल्याब रिपोर्ट बनाउन होस या प्रोफेसनल लाइफ मा...
50 Common Computer Keyboard Shortcuts Keys

५० सामान्य कम्प्यूटर किवोर्ड सटकटहरु

तपाईंले कहिल्यै बिचार गर्नुभएको छ, फिल्ममा ह्याकर होस या कम्प्यूटर (COMPUTER) ल्याबमा कम्प्यूटर शिक्षक, धेरैजसोले माउस (COMPUTER MOUSE)  को सट्टा किन किवोर्ड (KEYBOARD) प्रयोग...

नयाँ अपडेट