ट्युटोरियल

ट्युटोरियल

50 Common Computer Keyboard Shortcuts Keys

५० सामान्य कम्प्यूटर किवोर्ड सटकटहरु

तपाईंले कहिल्यै बिचार गर्नुभएको छ, फिल्ममा ह्याकर होस या कम्प्यूटर (COMPUTER) ल्याबमा कम्प्यूटर शिक्षक, धेरैजसोले माउस (COMPUTER MOUSE)  को सट्टा किन किवोर्ड (KEYBOARD) प्रयोग...
Internet Speed Mbps

इन्टरनेट स्पीड को वास्तविकता | Mbps vs MBps

कम्प्युटरको यस युगमा विश्वका अरु देश हरुमा जस्तै हाम्रो देशमा पनि इन्टरनेटको गहिरो प्रभाव परेको छ। कम्यूनिकेशन, बिजनेस जस्ता अधिकाँश क्षेत्रहरुमा इन्टरनेट बिना काम...

नयाँ अपडेट