५० सामान्य कम्प्यूटर किवोर्ड सटकटहरु

तपाईंले कहिल्यै बिचार गर्नुभएको छ, फिल्ममा ह्याकर होस या कम्प्यूटर (COMPUTER) ल्याबमा कम्प्यूटर शिक्षक, धेरैजसोले माउस (COMPUTER MOUSE)  को सट्टा किन किवोर्ड (KEYBOARD) प्रयोग गर्दछन?

किनकि किवोर्ड को सटकट (KEYBOARD KEY COMBINATION) प्रयोग गरी कम्प्युटरका धेरै काम हरु चाडो र सजिलो संग गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा थोरै समयमा सजिलै धेरै काम सम्पन्न हुन्छ

आजको यस श्रृंखलामा हामी केही महत्त्वपूर्ण किवोर्ड सटकटको (KEYBOARD SHORTCUT) वारेमा जानकारी दिनेछौ ।

नोट  : SPECIFIC /PARTICULAR किवोर्ड सटकट खोज्नको लागि CTRL + F टाइप गरी खोज्नुहोस

धेरैजसो प्रयोग हुने किवोर्ड सटकट

उपायहरु कामहरु
CTRL+A सम्पुर्ण कुरा  SELECT गर्न
CTRL+C COPY गर्न
CTRL+X CUT गर्न
CTRL+V PASTE गर्न
CTRL+Z (UNDO ) पहिलेको अवस्थामा जान
CTRL+F कुनै पनि कुरा पेजमा खोज्न (SEARCH)
CTRL+P भइरहेको पेजलाई प्रिन्ट गर्न (PRINT)
WINDOWS KEY+L कम्पुटर लक गर्न (COMPUTER LOCK)
ALT+TAB चलिरहेको PROGRAMS/APPLICATION लाई सार्न (SWITCH) गर्ने
ALT+ SHIFT+TAB चलिरहेको PROGRAMS लाई उल्टो बाट सार्न (SWITCH)  गर्ने
F2 नाम परिबर्तन गर्न (RENAME)
SHIFT+DELETE RECYCLE BIN मा नगई सिधै सधैको लागि हटाउन (DELETE) गर्न
WINDOWS KEY+E सिधै MY COMPUTER मा जानको लागि
WINDOWS KEY+D सिधै DESKTOP मा जान
ALT+F4 चलाई राखेको PROGRAM काट्नको लागि
DESKTOP मा ALT+F4 COMPUTER बन्द गर्ने MENU निकाल्न
CTRL+TAB चलिरहेको PROGRAMS भित्रको TAB बिच सार्न जस्तै – BROWSER को TAB सार्न
CTRL+ SHIFT+TAB चलिरहेको PROGRAMS भित्रको TAB उल्टो बाट सार्न जस्तै – CHROME BROWSER को TAB सार्न
CTRL+ DRAG A FILE FILE / FOLDER को कपी (COPY) बनाउन
CTRL+SHIFT + DRAG A FILE कुनै FILE / FOLDER को SHORTCUT बनाउन
BACKSPACE पहिलेको FOLDER मा जान

 

 

 

 

धेरैजसो BROWSER मा प्रयोग हुने किवोर्ड सटकटहरु

LINK मा CTRL+CLICK BROWSER को LINK लाई नया TAB मा खोल्न
CTRL+L BROWSER मा ADDRESS / COMPUTER मा FILE को PATH  लाई FOCUS/SELECT गर्न
CTRL+F4  या CTRL+W चलिरहेको PROGRAM को खुलीरहेको एउटा WINDOW (TAB) बन्द गर्न
CTRL+T BROWSER मा नया TAB खोल्न
ALT+ SHIFT+T BROWSER मा पहिले बन्द गरीसकेको TAB खोल्न
DOMAIN NAME लेखेपछि CTRL+ENTER BROWSER मा केही टाइप गरेपछि अटोमेटिक.COM थप्न जस्तै BROWSER मा YOUTUBE टाइप गरेपछि CTRL+ENTER गर्दा www.youtube.com खुल्छ

 

अन्य महत्वपूर्ण किवोर्ड सटकटहरु

ALT+ENTER कुनै पनि FILE को PROPERTIES / SIZE हेर्न
WINDOWS KEY+BREAK COMPUTER को SYSTEM PROPERTIES हेर्न
CTRL+SHIFT+ESC WINDOWS TASK MANAGER खोल्न
CTRL+ALT+DELETE LOCK, SWITCH USER, SIGN OUT, TASK MANAGER को MENU निकाल्न
ALT / F10 थिचेपछि MENU मा अन्डर लइना भयको LETTER TYPE गर्ने अन्डर लइना भयको MENU खुल्छ
CTRL+ PLUS (+) ZOOM गर्न
CTRL+ MINUS (-) ZOOM हटाउन
WINDOWS KEY+M MINIMIZE गर्न मिल्ने सबै WINDOW MINIMIZE गर्न
WINDOWS KEY+ SHIFT+ M MINIMIZE हटाउन
WINDOWS KEY+ D काम गररहेको PROGRAM बाट DESKTOP मा जान
WINDOWS KEY+ SHIFT+ D DESKTOP बाट पहिलेको PROGRAM SCREEN मा जान
WINDOWS KEY+ P SCREEN PROJECT गर्न (कम्पुटर लाई प्रोजेक्टर मा देखाउन)
WINDOWS KEY+ ARROW KEY COMPUTER SCREEN लाई सानो सानो टुक्रामा बाड्न
ALT + SPACE BAR चलिरहेको PROGRAM मा MOVE, MINIMIZE, MAXIMIZE, SIZE, CLOSE भयको MENU निकाल्न
WINDOWS KEY+R RUN DIALOG BOX निकाल्न
WINDOWS KEY+R & TYPE CMD COMMAND PROMPT निकाल्न
WINDOWS KEY+R & TYPE OSK ON SCREEN KEYBOARD निकाल्न
WINDOWS KEY+R & TYPE MSTSC REMOTE DESKTOP CONNECTION निकाल्न
WINDOWS KEY+R & TYPE APPWIZ.CPL PROGRAM UNINSTAL गर्ने CONTROL PANEL को SCREEN निकाल्न
WINDOWS KEY+A WINDOW10 को RIGHT SCREEN मा ACTION CENTRE निकाल्न
WINDOWS KEY+W WINDOW10 को RIGHT SCREEN मा INK WORKSPACE निकाल्न
WINDOWS KEY+I WINDOW10 मा WINDOWS SETTING निकाल्न