Free Computer Networking Tutorial CCNA

कम्प्युटर नेटवर्किङ विज्ञहरु (Computer Networking Expert) को माग अहिले नेपाल जस्तो विकाससिल देश देखी अमेरिका जस्तो बिकसित देशहरुमा पनि दिन-दिनै बढिरहेको छ। तर हामीसंग यस्ता प्रोफेसनल (Professional) फिल्ड को ज्ञान (Knowledge) नभएको कारण अवसर हुदा-हुदै पनि हामीहरु बेरोजगारको सिकार भइरहेका छौ। कम्प्युटर नेटवर्किङ (Computer Networking) संग सम्बन्धित सिप भएमा नेपालमा मात्र नभई बाहिर पद्न (Abroad Study) जादा पनि जागिरको अवसर पाउन सजिलो पर्छ। कम्प्युटर नेटवर्किङ (Computer Networking ) संग सम्बन्धी कोर्स (Course), ट्यूटोरियल (Tutorials) अनलाइन तथा बिभिन्न सस्थाहरुमा गएर सिक्न सक्छौ। यस्ता थुप्रै ट्यूटोरियल, कोर्सहरु इन्टरनेटमा फ्रीमा पनि पाइन्छ तर हामीमा कहाँ बाट सुरु गर्ने, कसरी खोज्ने भन्ने समस्या सधै रही आएको छ।

कम्प्युटर नेटवर्किङ (Computer Networking ) सम्बन्धित यस्ता कोर्सहरु इन्टरनेटमा विभिन्न नाममा उपलब्ध हुन्छ जस्तै CCNA, CCNA Course, CCNA Course for Beginners, Computer Networking Tutorial, Computer Networking Tutorial for Beginners, Networking Tutorial for Beginners, Juniper Networking Course, CompTIA, CompTIA Network+ ।

आजको यस लेखमा हामी युट्युबमा उपलब्ध एउटा उत्कृस्ट कम्प्युटर नेटवर्किङको भिडियो ट्यूटोरियल राख्दै छौ। यो ट्यूटोरियल Imran Rafai को NetworKing भन्ने च्यानल बाट ल्याइएको हो। यो ट्यूटोरियल कम्प्युटर नेटवर्किङ (Computer Networking) मा करियर बनाउन खोज्ने, CCNA Certification लिन खोज्ने अथवा कम्प्युटर नेटवर्किङ (Computer Networking) को ज्ञान लिन खोज्ने जो कोहीलाई पनि काम लाग्ने छ। सुरुदेखि सजिलो तरिकाले सबै कुरा एक-एक बयान गरिएको यो भिडियो ट्यूटोरियल इन्टरनेटमा निसुल्क (Free) उपलब्ध छ।

200-125 CCNA v3.0 | Day 1: Network Fundamentals | Free Cisco Video Training 2018 | NetworKing
28:38
200-125 CCNA v3.0 | Day 2: OSI - TCP/IP Model | Free Cisco Video Training 2018 | NetworKing
23:13
200-125 CCNA v3.0 | Day 3 (AM): IP Address V4 | Free Cisco Video Training 2018 | NetworKing
28:42
200-125 CCNA v3.0 | Day 3 (PM): Subnetting | Free Cisco Video Training 2018 | NetworKing Inc
26:09
200-125 CCNA v3.0 | Day 3 (LN): Supernetting | Free Cisco Video Training 2016 | NetworKing
30:01
200-125 CCNA v3.0 | Day 4: Internetworking Devices | Free Cisco Video Training 2016 | NetworKing
16:33
200-125 CCNA v3.0 | Day 5: Connecting to Cisco Devices | Free Cisco Video Training 2016 | NetworKing
18:37
200-125 CCNA v3.0 | Day 6: Filling The Gaps | Free Cisco Video Training 2016 | NetworKing
31:39
200-125 CCNA v3.0 | Day 7: F.A.Q | Free Cisco Video Training 2016 | NetworKing
20:01
200-125 CCNA v3.0 | Day 8: Welcome to Switching | Free Cisco Video Training 2016 | NetworKing
36:50
200-125 CCNA v3.0 | Day 9: Real World Switching | Free Cisco Video Training 2016 | NetworKing
48:37
200-125 CCNA v3.0 | Day 10: Port Modes and Functions | Free Cisco Video Training 2016 | NetworKing
22:45
200-125 CCNA v3.0 | Day 11: VLAN Foundation | Free Cisco Video Training 2016 | NetworKing
28:38
200-125 CCNA v3.0 | Day 12: VLAN Advanced | Free Cisco Video Training 2016 | NetworKing
30:06
200-125 CCNA v3.0 | Day 13: VLAN Configurations | Free Cisco Video Training 2016 | NetworKing
32:59
200-125 CCNA v3.0 | Day 14: VTP, Pruning & Native VLAN | Free Cisco Video Training 2016 | NetworKing
31:49
200-125 CCNA v3.0 | Day 15: Switchport Security | Free Cisco Video Training 2016 | NetworKing
47:23
200-125 CCNA v3.0 | Day 16: Setting Up a Small Office | Free Cisco Video Training 2016 | NetworKing
32:31
200-125 CCNA v3.0 | Day 17: Review and Road Map | Free Cisco Video Training 2016 | NetworKing
15:12
200-125 CCNA v3.0 | Day 18: Routing Basics | Free Cisco Video Training 2016 | NetworKing
29:15
200-125 CCNA v3.0 | Day 19: Introduction to the Router | Free Cisco Video Training 2016 | NetworKing
28:28
200-125 CCNA v3.0 | Day 20: Static Routing | Free Cisco Video Training 2016 | NetworKing
37:23
200-125 CCNA v3.0 | Day 21: RIP Routing | Free Cisco Video Training 2016 | NetworKing
43:50
200-125 CCNA v3.0 | Day 22: RIP - Advanced | Free Cisco Video Training 2016 | NetworKing
27:51
200-125 CCNA v3.0 | Day 23:Routing Advanced | Free Cisco Video Training 2016 | NetworKing
44:00
200-125 CCNA v3.0 | Series Introduction | Free Cisco Video Training 2016 | NetworKing
17:09
200-125 CCNA v3.0 | Day 24: IP Address V6 | Free Cisco Video Training 2016 | NetworKing
34:21
200-125 CCNA v3.0 | Day 25: IPv6 Advanced | Free Cisco Video Training 2016 | NetworKing
38:31
200-125 CCNA v3.0 | Day 26: DNS & DHCP | Free Cisco Video Training 2016 | NetworKing
46:54
200-125 CCNA v3.0 | Day 27: ACL Introduction | Free Cisco Video Training 2017 | NetworKing
57:56
200-125 CCNA v3.0 | Day 28: ACL Extended | Free Cisco Video Training 2017 | NetworKing
47:40
200-125 CCNA v3.0 | Day 29: NAT & PAT | Free Cisco Video Training 2017 | NetworKing
45:00
200-125 CCNA v3.0 | Day 30: Troubleshooting | Free Cisco Video Training 2017 | NetworKing
23:01
200-125 CCNA v3.0 | Day 31: CDP, Syslog & NTP | Free Cisco Video Training 2017 | NetworKing
52:23
200-125 CCNA v3.0 | Day 32: Password Reset & Licensing | Free Cisco Video Training 2017 | NetworKing
46:01
200-125 CCNA v3.0 | Day 33: Ready for ICND 1 | Free Cisco Video Training 2017 | NetworKing
24:19
200-125 CCNA v3.0 | Day 34: VLAN Revisited | Free Cisco Video Training 2017 | NetworKing
36:03
200-125 CCNA v3.0 | Day 35: Dynamic Trunking Protocol | Free Cisco Video Training 2017 | NetworKing
26:52
200-125 CCNA v3.0 | Day 36: Spanning Tree Protocol | Free Cisco Video Training 2017 | NetworKing Inc
29:15
200-125 CCNA v3.0 | Day 37: PortFast & BPDUGuard | Free Cisco Video Training 2018 | NetworKing Inc.
01:05:00
200-125 CCNA v3.0 | Day 38: Layer 2 EtherChannel | Free Cisco Video Training 2018 | NetworKing
30:22
200-125 CCNA v3.0 | Day 39: Switch Stacking vs Chassis | Free Cisco Video Training 2018 | NetworKing
15:23
200-125 CCNA v3.0 | Day 40: 802.1x and AAA | Free Cisco Video Training 2018 | NetworKing Inc.
20:44
200-125 CCNA v3.0 | Day 41:DHCP Snooping & Native VLAN | Free Cisco Video Training 2018 | NetworKing
17:48
200-125 CCNA v3.0 | Day 42: Inter-VLAN Routing & SVI | Free Cisco Video Training 2018 | NetworKing
50:21

तपाइहरुमा Computer Networking सम्बन्धी केही जिज्ञासा, समस्या छन भने तलको कमेन्ट बक्स मा सोध्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई Prabidhi Infoको फेसबुक पेज अथवा फेसबुक ग्रुपमा बाट पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ ।