कम्प्युटरको यस युगमा विश्वका अरु देश हरुमा जस्तै हाम्रो देशमा पनि इन्टरनेटको गहिरो प्रभाव परेको छ। कम्यूनिकेशन, बिजनेस जस्ता अधिकाँश क्षेत्रहरुमा इन्टरनेट बिना काम गर्न मुस्किल भइसकेको छ। हामी मोबाइल, कम्प्युटरमा इन्टरनेट बिना एक छिन् पनि बस्न सक्दैनौ । हामी राम्रो स्पीड भएको इन्टरनेटको को खोजी सधै गरिरहेको हुन्छौ । ग्राहकलाई आइ यस पि (ISP – Internet Service Provider ) ले भने जति स्पीड (Speed / Bandwidth ) नदिएको गुनासो दिनहु सुन्न पाइन्छ ।

के साचिकै हामीलाई आइ यस पि ले भने जति स्पीड नदिएर ठगिरहेका छन् त ? आज को यस लेखमा हामी यस वारेमा चर्चा गर्नेछौ। त्यसका लागि सुरुमा Mbps र MBps बिचको फरक बुज्न जरूरी छ। Mbps र MBps दुवै डेटा ट्रान्सफर रेट मापन गर्न प्रयोग हुने एकाइ हुन्। यसको वारेमा फरक जान्नको लागि तलको टेबल मा हेरौ :

      Mbps (Small “b”)

        MBps (Capital “B”)

  • यस को पुरा रुप Megabit per second हो
  • यसलाई नेपाली मा भन्दा यम.बि.पि.यस (Small “b”)  –  मेगाबिट्स प्रति सेकेन्ड  हुन्छ
  • यसलाई Mbps , Mb/s या Mbit/s ले जनाईन्छ
  • 1 Mbps बराबर 0.125 MBps हुन्छ
  • साधारणतय इन्टरनेट स्पीड (speed/ bandwidth) लाई Mbps मा प्रस्तुत गरिन्छ

 

  • यस को पुरा रुप Megabyte per second हो
  • यसलाई नेपाली मा भन्दा यम.बि.पि.यस (Capital “B”) – मेगाबाइट्स प्रति सेकेन्ड हुन्छ
  •  यसलाई MBps , MB/s या Mbytes/s ले जनाईन्छ
  • 1 MBps बराबर 8 × Mbps हुन्छ
  • साधारणतय डेटा ट्रान्सफर लाई MBps मा प्रस्तुत गरिन्छ जस्तैः इन्टरनेट बाट केही डाउनलोड गर्दा, पेनड्राइभ र कम्प्युटर बिच फाइल ट्रान्सफर गर्दा।

 

Internet Speed Mbps
fig: यसले इन्टरनेटको स्पीड 56.77Mbps देखाएको छ मतलब यसमा डाउनलोड गर्दा 56.77/8=7.096MBps को रेट मा डाउनलोड हुन्छ ।

देख्दा उस्तै लाग्ने, सुन्दा उस्तै सुनिने यी एकाइ (Unit) ले हामीलाई धेरैजसो झुक्काइ रहेका हुन्छन्। इन्टरनेटको प्रचारप्रसार गर्दा Mbps को प्रयोग हुन्छ तर हामीले इन्टरनेट बाट केही डाउनलोड गर्दा MBps मा देख्ने गर्छौ। त्यसकारण आइ यस पि ले भने जति स्पीड नदिएको भान हामीलाई हुन्छ जबकी हामीलाई आइ यस पि ले दिने स्पीड [Mbps (Small “b”)  ], हामीले सोचेको स्पीड [MBps (Capital “B”)] भन्दा 8 गुना सानो हो।

हामीले आइ यस पि ( ISP ) बाट 50Mbps को इन्टरनेट लिएका छौ भने हामीले इन्टरनेट बाट केही डाउनलोड गर्दा 50/8 = 6.25 MBps को डाउनलोड रेट पाउछौ।

Download internet speed MBps
fig: यसमा डाउनलोड स्पीड 6 MBps दिएको छ यसको मतलब यसमा 6*8=48Mbps बराबरको इन्टरनेट प्रयोग भएको छ ।

तपाइहरुले पाउन पर्ने डाउनलोड रेट पाउनु भएको छ या नाइ हिसाब गर्नुहोस । यदि तपाइलाई इन्टरनेट स्पीड संग सम्बन्धित केही जिज्ञासा छन् भने तलको कमेन्ट बक्स मा लेख्नुहोस । हामी तपाइको जिज्ञासा मेटाउन सधै तयार रहन्छौ।