most-useful-excel-keyboard-shortcut

माइक्रोसफ्ट एक्सेल (Microsoft Excel) डाटा व्यवस्थापन गर्न सबैभन्दा बढी प्रयोगमा आउने गर्छ हाम्रो जस्तो विकासशील देशहरु पुराना कागजात लाई कम्प्युटराइज (computerize) गर्न दैनिक जस्तो विभिन्न क्षेत्रमा धेरै भन्दा धेरै डेटा इन्ट्री (Data Entry) भइरहेको हुन्छ।

आजको यस लेखमा हामी एक्सेलमा प्रयोग सबैभन्दा बेसिक किबोर्ड सर्टकटहरु साथसाथै डेटा इन्ट्री (Data Entry) लाई सहज बनाउने महत्त्वपूर्ण किबोर्ड सर्टकटहरु को वारेमा जानकारी दिनेछौ ।

नोट: एक्सेलको सानो कोठा लाई सेल (cell), कोठाहरुको तेर्सो लाइन लाई रो (ROW), कोठाहरुको ठाडो लाइन लाई कोलुम (column) र एक्सेल फाइललाई वोर्कबुक (Workbook) भनिन्छ

एक्सेलमा प्रयोग हुने सबैभन्दा BASIC किबोर्ड सर्टकटहरु

Keystroke / Shortcut Function
Ctrl + N नयाँ एक्सेल फाइल (workbook) खोल्न
Ctrl + O पुरानो एक्सेल फाइल खोल्न
Ctrl + S चलाई राखेको फाइल सेभ गर्न
F12 चलाई राखेको फाइल नयाँ नाममा सेभ गर्न ,  यसले  “Save as” अप्सन देखाउछ
Ctrl + C डेटा कपी गर्न
Ctrl + X Cut गर्न
Ctrl + V Paste गर्न
Ctrl + Z अन्तिममा गरेको काम लाई पुरानै अवस्थामा लैजान
Ctrl + P प्रिन्ट गर्न
Ctrl + F4 / Ctrl + W फाइल बन्द गर्न

 

डेटा इन्ट्री (Data Entry) को लागि महत्त्वपूर्ण किबोर्ड सर्टकटहरु

सर्टकट काम
F2 सेल लाई इडिट (edit) गर्न
नोट: सेल मा डबल क्लिक गरेर पनि सेलको डेटा edit गर्न मिल्छ
Edit the current cell.
Alt + Enter सेल मा नया लाइन थप्न
नोट: सिधै Enter थिच्दा तल्लो cell मा cursor जान्छ
Enter a new line in Cell
Enter डेटा राखेपछि तल्लो सेल मा जान Enter Data and move down
Shift + Enter डेटा राखेपछि माथिल्लो सेल मा जान Enter Data and move up
Tab डेटा राखेपछि दायाँ सेल मा जान Enter Data and move right
Shift + Tab डेटा राखेपछि वायाँ सेल मा जान Enter Data and move left
Ctrl + Enter डेटा राखेपछि त्यही सेल मा बस्न Complete entry and stay in same cell
Ctrl + Enter धेरै सेल सेलेक्ट गरेपछि एउटा सेलमा केही लेखेर Ctrl + Enter थिच्दा सबै सेलेक्ट गरेको सेल मा एउटै डेटा लेखिन्छ Enter same data in multiple cells
Ctrl + ; चलिरहेको मिति सिधै लेख्न Insert current date
Ctrl + Shift + : चलिरहेको समय सिधै लेख्न Insert current time
Ctrl + D माथिल्लो सेल को डेटा तल्लो सेलमा कपी गर्न Duplicate of upper cell
Ctrl + D एउटा row लाई पहिला सेलेक्ट गरेर Ctrl + D थिच्दा माथिलो row  तल्लो row मा कपी हुन्छ Duplicate of upper row
Ctrl + R दायाँ सेल बाट वायाँ सेल मा कपी गर्न Copy from cell left
Ctrl + ‘ माथिल्लो सेल को फर्मुला तल्लो सेलमा कपी गर्न Copy formula from the cell above
Ctrl + Shift + “ माथिल्लो सेल को रिजल्ट फर्मुला बिना तल्लो सेलमा कपी गर्न Copy value from the cell above
Ctrl + Shift + V केही कपी गरेपछि “Paste special” अप्सन निकाल्न Open paste special after copying.
Ctrl + K लिंक राख्न Add hyperlink
Ctrl + Arrow keys डेटा भएको भागको एक छेउ बाट अर्को छेउमा जान जस्तै:  Ctrl + down arrow key थिच्दा डेटा भएको अन्तिम row मा जान्छ Move cursor from one edge cell to another edge on actual data consisting area of excel.
Ctrl + Space सेलेक्ट भएको सेल को column लाई सेलेक्ट गर्न Select the entire column
Shift + Space सेलेक्ट भएको सेल को row लाई सेलेक्ट गर्न Select the entire row
Ctrl + A सेलेक्ट भएको सेल को नजिकको डेटा भएको सबै भाग / टेबल सेलेक्ट गर्न Select area/table / Worksheet
Ctrl +Shift + Arrow keys टेबल को भाग हरु Ctrl +Shift + Arrow keys प्रयोग गरी सेलेक्ट गर्नसकिन्छ Selecting row/column / table on the current table
Ctrl + 1 “Format Cells” अप्शन निकाल्न
नोट: “1” keyboard को माथिलो लाइन को हो, Numeric Pad को होइन
Open the “Format Cells” dialog.
Ctrl + T सेलेक्ट गरेको सेल हरुलाई टेबल मापर्बर्तन गर्न Convert selected cells into a table