२५ महत्वपुर्ण MS-WORD किबोर्ड सर्टकटहरु

हामी दैनिक जस्तो विभिन्न  कामको लागी WORD DOCUMENT प्रयोग गरिरहेको हुन्छौ चाहे त्यो  स्कुलमा साना साना ल्याब रिपोर्ट बनाउन होस या प्रोफेसनल लाइफ मा ठुला ठुला डकुमेन्ट तयार गर्दा होस तर हामी संग WORD  सम्बन्धी उचित ज्ञानको अभावहुदा सानो DOCUMENT तयार गर्नको लागी पनि घन्टौ समय खर्चनु परेको छ । यधापी केही सामान्य ज्ञान को प्रयोग गरी हामी हाम्रो कामलाई केही हद सम्म चाडो र सजिलो पार्न सक्छौ ।

आज को यस article मा हामी word संग सम्बन्धी केही सामान्य तर महत्वपूर्ण SHORTCUT / tips and tricks प्रस्तुत गर्नेछौ ।

Ctrl + C copy गर्न
CTRL+ DRAG  TEXT / OBJECT TEXT / OBJECT को कपी (COPY) बनाउन
Ctrl + V Paste गर्न
Ctrl + X (एक ठाउँ बाट काटेर अर्को ठाउमा सार्न) cut गर्न
Ctrl + S डकुमेन्ट सेभ (save) गर्न
Ctrl + N नयाँ डकुमेन्ट खोल्न
Alt + Shift + D भइरहेको मिति डकुमेन्ट मा सिधै राख्न
Ctrl + K डकुमेन्ट मा लिंक राख्न
Ctrl + F डकुमेन्ट मा केही खोज्न
Ctrl + H डकुमेन्ट मा केही खोजेर बदल्न (Replace)
Ctrl + Space वा Clear All Formatting थिच्ने डकुमेन्टको नमिलेको Format हटाउन जस्तै जब हामी अरु स्रोत बाट कपि गरेर word मा आफ्नो डकुमेन्ट बनाउन खोज्छौ त्यतीबेला कपि गरेको गरेको भाग को Format एक एक मिलाउन भन्दा त्यो हटाएर सुरु बाट गर्नु सजिलो हुन्छ.
Ctrl+Backspace Ctrl संगै Backspace प्रयोग गर्दा एउटा पुरा सब्द नै हट्छ जबकि Backspace  मात्र प्रयोग गर्दा एउटा अक्षर मात्र हट्छ
एउटा कुनै सब्द (word) छान्न (select गर्न) को लागि त्यो सब्द मा दुई पटक Click गर्ने
एउटा अनुच्छेद (paragraph) छान्न (select गर्न) को लागि त्यो paragraph को कुनै word मा तिन पटक Click गर्ने
Ctrl+Click एउटा वाक्य (sentence) छान्न (select गर्न) को लागि Ctrl  थिचि त्यसको को कुनै word मा Click गर्ने
ALT + drag your mouse Document मा तल देखि माथि सम्म सिधा Select गर्नको लागि ALT थिचेर Mouse लाई सार्ने (Drag गर्ने)
Document मा सिधा लाइन बनाउन तीन वटा हाइफन (—) लेखेर ENTER थिच्ने
Ctrl + “+” ले word लाई subscript and Ctrl +Shift + “+” ले word लाई superscript बनाउछ
Ctrl + Shift + C  र

Ctrl + Shift + V

एक ठाउको formatting अर्को ठाउमा कपि गर्न , जहाँको formatting कपि गर्नु छ त्यसलाई Select गर्ने र Ctrl + Shift + C थिच्ने  अनि format जहाँ कपि गर्नु पर्ने हो त्यसलाई Select गर्ने र Ctrl + Shift + V थिच्ने
जहाँको formatting कपि गर्नु छ त्यसलाई Select गर्ने र Format Printer click गर्ने (Brush जस्तो symbol) अनि format जहाँ कपि गर्नु पर्ने हो त्यसलाई Select गर्ने
Ctrl + Shift + > Font साइज बडाउन
Ctrl + Shift + < Font साइज घटाउन
टाइप “+” त्यसपछि TAB थिच्ने र फेरी “+” टाइप गर्ने, जति वटा कोठा चाहिन्छ तेती पटक यसलाई दोराउने र Enter थिच्ने Table  बनाउन
Shift + F5 अन्तिममा Edit गरेको ठाउँहरु मा cursor जान्छ
Shift + F3  Selected word को capitalization परिवर्तन
Typing “=rand(a, b) ” र Enter थिच्ने  जहाँ  “a” paragraph  को संख्या हो , “b” sentence (वाक्य) को संख्या हो  Document मा Random text निकाल्न [जस्तै =rand(5,8) लेखेर  Enter थिच्दा प्रत्येक मा 8 वटा वाक्य भयको 5  वटा अनुछेद Document मा आउछ]